Vuosikertomus 2023

Liiketoimintayksiköiden vuosi 2023

Vuonna 2023 sähkön hintataso maltillistui vuoden aikana, mutta heiluva sähkömarkkina tuli jäädäkseen. Onnistuimme tavoitteessamme vähentää myymämme energian päästöjä ja lisätä uusiutuvien energianlähteiden määrää, joiden osuus kaukolämmössä nousi jo 87 prosenttiin.

TE taidemuseo

Turku Energia -konsernin tulos parani merkittävästi edellisvuodesta ollen 24,4 miljoonaa euroa (2022: 22,4 milj. euroa). Positiiviseen tulokseen vaikuttivat Lämpö-yksikön ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n hyvät tulokset. Sähkönmyynnin ja sähköntuotannon liiketulokset olivat tappiollisia.

Turku Energia laski edelleen päästöjään, ja uusiutuvien energianlähteiden osuus kasvoi edelleen kaukolämmössä. Toimitusvarmuus säilyi sähkössä ja lämmössä erinomaisella tasolla ja asiakastyytyväisyys parani edellisvuodesta. Energiankulutus laski Turku Energia Sähköverkkojen alueella edellisvuodesta, kuitenkin maltillisesti, vain 0,4 prosenttia.

Turku Energia -konsernin liikevaihto laski merkittävästi ollen 408,4 milj. euroa (2022: 458,1 milj. euroa). Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti sähkön markkinahinnan lasku. Turku Energia -konsernin liikevoitto kasvoi edellisvuodesta ollen 24,9 miljoonaa euroa (2022: 1,9 milj. euroa, vuonna 2022 tulosta rasitti Voimaosakeyhtiö SF:n alaskirjaus sekä kaukolämmön vuokraverkkojen vuodesta 2012 saakka verkkoinvestoinniksi kirjattu noin 4 milj. euron erän alaskirjaus). Konsernin varsinaiset investoinnit olivat 24,9 milj. euroa (23,5 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin verkostojen siirtokyvyn sekä toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.

Energiaratkaisut: Kuluttajat ja yritykset energiamurroksessa

Energiaratkaisut-yksikkö tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluita, kuten sähkötuotteita, aurinkopaneeleita, sähköautojen latausratkaisuja sekä energianhallinnan ja vastuullisuusraportoinnin työkalun. Asiakkaisiimme kuuluvat kuluttajat, yritykset, taloyhtiöt, kunnat ja julkisorganisaatiot. Energiaratkaisut-yksikkö tuottaa myös konsernin asiakaspalvelutoiminnot.

Sähkömarkkinat rauhoittuivat energiakriisivuoden 2022 jälkeen, ja sähkön myyntihinnat palautuivat vuonna 2023 lähelle normaalitasoa. Sähkön keskihinta laski 64 prosenttia edellisvuodesta. Kuitenkin pörssisähkön hintavaihtelu oli suurta kasvaneen tuulivoimatuotannon vuoksi. Päivän keskihinta vaihteli kalleimmillaan lähes 30 snt/kWh ja halvimmillaan -20 snt/kWh norjalaisen yhtiön virheellisten hintojen vuoksi.

Asiakasmäärät kasvoivat voimakkaasti kuluttaja- ja yrityspuolella myös vuonna 2023. Sähkönmyynnin tulos oli kuitenkin tappiollinen. Kuluttajapuolella aurinkopaneelien kysyntä väheni sähkön hintojen laskiessa ja korkojen noustessa. Yritykset jatkoivat kuitenkin investointeja aurinkoenergiaan. Sähköautojen latausratkaisujen kysyntä jatkoi kasvuaan, kun hybridi- ja sähköautojen määrä lisääntyi liikenteessä. Yritysasiakkaita ja taloyhtiöitä kiinnostivat erityisesti vastuullisuus ja energiansäästö.

Asiakkaille viestittiin vuoden aikana monikanavaisesti koko sähkömarkkinoiden toiminnasta sekä energiatehokkuudesta. Asiakkaat säästivät huomattavasti sähkön käytössään, ja energian säästöstä sekä kulutuksen ajoittamisesta uskotaan tulevan normaali toimintatapa. Viestimme myös aktiivisesti kanta-asiakasohjelmamme Eturingin asiakaseduista. Lue lisää Vastuullisuusraportin Asiakkaat-osuudesta.

Harri Salo

Asiakasmäärät kasvoivat voimakkaasti kuluttaja- ja yrityspuolella myös vuonna 2023. Asiakastyytyväisyystutkimuksen erinomainen tulos osoitti jälleen asiakkaiden luottamuksen Turku Energiaa kohtaan, kiitos kaikille asiakkaillemme.

Harri Salo
myyntijohtaja, Energiaratkaisut

Lämpö: Vuosi oli kannattava talouden ja ympäristövastuun kannalta

Lämpöliiketoiminnan kannattavuus parani edellisvuodesta ja oli hyvällä tasolla. Kaukolämmön ja jäähdytyksen tilaustehot kasvoivat merkittävästi ja asiakasmäärät kasvoivat. Turku Energian lämmön ja jäähdytyksen toimitusvarmuus asiakkaille oli vuonna 2023 edelleen erittäin hyvällä tasolla: 99,99 prosenttia. Kaukolämmön hinta palautui laskevalle käyrälle, sillä onnistuimme optimoimaan tuotantoa, tehostamaan toimintamme sekä lisäämään sähköistä tuotantoa. Onnistuneet toimenpiteet näkyivät myös päästöoikeuksien hintojen laskussa kohdallamme.

Kaukolämmön myyntimäärä nousi edellisvuodesta ollen 1 905 gigawattituntia (1883 GWh). Kaukojäähdytystä toimitettiin 44 GWh. Määrä nousi edellisvuodesta. Höyryä toimitettiin edellisvuoden tasolla.

Pääosa kaukolämmöstä hankittiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä Naantalin voimalaitokselta, Orikedon biolaitokselta ja Kakolan lämpöpumpuista. Lisäksi kaukolämpöä tuotettiin Luolavuoren pellettilaitoksella ja lämpökeskuksissa, joita käytetään vara- ja huippulämmön tuottamiseen.

Turku Energia on investoinut määrätietoisesti hiilineutraaliin energiantuotantoon. Vuonna 2023 hiilineutraalien energialähteiden osuus myydystä kaukolämmöstä nousi jo 87 prosenttiin (2022: 78 %). Myymämme kaukolämmön päästöt laskivat edelleen vuonna 2023. Ominaispäästöt ovat laskeneet jopa noin 84 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.

Kesäkuussa 2023 otettiin käyttöön savukaasupesuri Artukaisten höyryntuotantolaitoksessa. Savukaasupesurin avulla vähennetään tuotantolaitoksessa käytettävän polttoaineen määrää, kun kosteista savukaasuista saadaan talteen muuten hukkaan menevä lämpöenergia.

Vuonna 2023 tehtiin myös investointipäätös sähkökattilaan, joka rakennetaan Turkuun Pääskyvuoreen sähköaseman yhteyteen. Investointi tukee Turku Energian tavoitteita siirtyä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa energiantuotantoa. Lisäksi päätettiin investoida biolaakson lämpöpumppuun. Investoimme edelleen myös verkostojemme toimitusvarmuuden ylläpitoon ja verkostohäviöiden minimointiin.

Jari_Kuivanen

Olemme investoineet pitkäjänteisesti uusiutuvaan ja hiilineutraaliin energiantuotantoon ja jatkamme edelleen. Investoimme aina kaupallisilla ehdoilla, mikä parantaa kannattavuuttamme ja edistää kestävää energiantuotantoa.

Jari Kuivanen
johtaja, Lämpö

TESV: Sähköverkkojen investoinnit vahvistavat toimintavarmuutta ja tukevat puhdasta siirtymää

Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV) liiketulos oli hyvällä tasolla ja parani edellisvuodesta. Sähköä jaettiin oman verkkoalueen asiakkaille 1 542 gigawattituntia (1 548 GWh). Uusia käyttöpaikkoja tuli 3 559 kappaletta ja vuoden lopussa käyttöpaikkoja oli yhteensä 103 705.

Sähkönjakelun laatu pysyi edelleen hyvällä tasolla. Keskimäärinen sähkönjakelun keskeytysaika käyttöpaikkaa kohti oli 10 min 17 s. Lukema nousi hieman edellisvuodesta. Pääsyynä keskeytysajan pitenemiseen oli Turun keskustan alueella sattunut laaja tekninen häiriö.

TESV ei muuttanut vuoden aikana siirtohintojaan ja säilytti asemansa valtakunnan edullisimpien verkkoyhtiöiden joukossa.

Turku Energia Sähköverkkojen verkkoalueella sähkönkulutus laski 0,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 sähkön kokonaiskäyttö Suomessa laski hieman yli kaksi prosenttia. Teollisuuden sähkönkäyttö laski lähes kuusi prosenttia, ja metsäteollisuuden jopa kahdeksan prosenttia. Myös kotitalouksien sähkönkulutus väheni vielä jonkin verran alkuvuonna, mutta viimeisen vuosineljänneksen kylmien säiden takia kulutus kasvoi.

Investoinnit kohdistuivat sähköverkostojen siirtokyvyn ja toimitusvarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Investoinnit olivat yhteensä 14,4 milj. euroa (10,3 milj. euroa). Näistä suurin osa kohdistui aluesaneerauksiin ja säävarman verkon rakentamiseen. Merkittävimmät aluesaneeraukset olivat Vasaramäen parin vuoden mittainen vuonna 2023 valmistunut aluesaneerausprojekti, Uittamolla Uimarinkadun ympäristön aluesaneeraus sekä Eristäjänmutkan alue.

Tomi_Toivonen

Jatkamme investointeja sähköverkkomme vahvistamiseen varmistaaksemme luotettavan energiansaannin kaikille asiakkaillemme. Vahvat sähköverkot ovat avainasemassa puhtaassa energiansiirtymässä.

Tomi Toivonen
toimitusjohtaja, Turku Energia Sähköverkot Oy

Verkostotekniikka: Taloudellista kasvua ja kehitystä toiminnassa

Verkostotekniikka-liiketoimintayksikkö palvelee konsernia monin tavoin. Se toteuttaa suurimman osan Turku Energia Sähköverkot Oy:n verkon rakentamis-, asennus- ja ylläpitopalveluista ja sekä asentaa palvelumyynnin tuotteita, kuten sähköautojen latausratkaisuja. Verkostotekniikan merkittävä asiakas on myös Turun kaupunki.

Vuonna 2023 yksikkö saavutti taloustavoitteensa ylittäen odotukset. Uusia projekteja saatiin tarjouskilpailuiden kautta ja aluesaneerauksia sekä sähköasemien kunnossapito- ja saneeraustöitä toteutettiin merkittävästi. Verkostotekniikka suunnitteli ja rakensi latausratkaisuja pääasiassa taloyhtiölle mutta myös yrityksille.

Verkostotekniikkaan kuuluvat myös konsernin Varastopalvelut, joita kehitettiin edelleen vuoden aikana entistä monipuolisempaan suuntaan. Varastopalveluissa lanseerattiin uusia palveluita koko konsernille, kuten keskitetty tilauspalvelu.

Yksikkö vastaa konsernin ajoneuvojen hankinnasta ja hallinnasta. Vuonna 2023 keskityimme autokannan sähköistämiseen ympäristö- ja ilmastotavoitteidemme mukaisesti. Vuoden lopussa noin 25 prosenttia Turku Energian autoista oli sähkö- tai hybridiautoja.

Vaikka työturvallisuudessa ei saavutettu aivan yhtä hyvää tulosta kuin edellisvuonna, vakavia tapaturmia ei sattunut vuoden aikana. Yksikössä kiinnitetään jatkuvasti huomiota työturvallisuuteen ja se on vahvasti mukana myös vuoden 2024 tavoitteissa.

Harri_Salminen

Vuosi oli taloudellisesti hyvin onnistunut. Teimme yksikössämme myös organisaatiomuutoksia, joilla tavoittelemme parempaa johtamista ja sitä kautta työhyvinvointia. Meillä on hyvä työilmapiiri ja panostamme työturvallisuuteen, työn laatuun ja kannattavuuteen.

Harri Salminen
johtaja, Verkostotekniikka

Tuotantopalvelut: Sähkön ja lämmön tuotantoa toimitusvarmasti ja taloudellisesti

Tuotantopalvelut-liiketoimintayksikkö tuottaa käyttö- ja kunnossapitopalveluita osakkuusyhtiöllemme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tuotantolaitoksille sekä Turku Energian Lämpö-yksikölle. Tuotantopalveluiden tavoitteena on tuottaa ja toimittaa sähköä, lämpöä, jäähdytystä ja höyryä toimitusvarmasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Tuotantopalvelut on myös avainasemassa Turku Energian ja Turun seudun hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa tuotannon kautta.

Vuonna 2023 yksikön operoimien tuotantolaitosten ja verkkojen käytettävyys säilyi korkealla tasolla edellisvuosien tavoin. Sähkömarkkinoiden volatiliteetti ja viime vuosina runsaasti vaihdellut sähkönhinta vaikuttivat myös sähkön- ja lämmön tuotannon optimointiin, muun muassa Naantalin voimalaitoksen sähkökattilaa käytettiin aktiivisesti.

Kaukolämpöä tuotettiin jo 87-prosenttisesti uusiutuvilla ja päästövapailla energialähteillä. Lisäksi kaukolämmön verkostohäviöitä alennettiin systemaattisen kehitystyön avulla entisestään, mikä osaltaan edistää Turku Energian päästötavoitteiden saavuttamista. Kaukolämmön tuotannossa hyödynnetään merkittävästi myös hukkalämpöjä. Turussa Artukaisten höyryntuotantolaitoksessa otettiin käyttöön savukaasupesuri. Vuoden aikana tehtiin myös investointeja tuotantolaitteiston energiatehokkuuden edelleen kasvattamiseksi. Työturvallisuuteen kiinnitettiin huomiota edelleen, kuluneen vuoden aikana henkilöstölle pidettiin muun muassa työturvallisuuskoulutuksia ja kiinnitettiin huomiota turvalliseen liikkumiseen ja työergonomiaan.

Juho_Perkonoja

Tärkein tehtävämme on toimitusvarma energiatuotanto, jossa onnistuimme jälleen vuonna 2023. Turku Energian hiilineutraaliustavoitteet ohjaavat toimintamme ja olemme loppumetreillä hiilineutraalin tuotannon saavuttamisessa.

Juho Perkonoja
johtaja, Tuotantopalvelut