Vuosikertomus 2023

Taloudellinen vastuu luo hyvinvointia

Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava energiayhtiö, jolla on keskeinen rooli turunseutulaisten arjessa. Vakaa taloudellinen pohjamme edistää alueen työllisyyttä ja lisää verotuloja. Vahva talous mahdollistaa myös investoinnit puhtaan siirtymän tukemiseksi.

Vastuullinen taloudenpito tuottaa arvoa omistajallemme Turun kaupungille ja sitä kautta turkulaisille ja turunseutulaisille. Olemme vahvasti sitoutuneet Turun kaupungin ilmastotavoitteisiin ja investoineet Turun seudulla merkittävästi muun muassa uusiutuvaan energiantuotantoon ja sähkön ja lämmön toimitusvarmuuteen. Vastuullinen talous on koko liiketoiminnan perusta ja mahdollistaa vastuun kantamisen kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Työllistämme noin 330 henkilöä vuosittain ja tuomme myös tätä kautta verotuloja ja hyvinvointia Turun seudulle.

Turku-talot

Hyvä taloudellinen vuosi

Turku Energia -konsernin tulos parani vuonna 2023 merkittävästi edellisvuodesta ollen 24,4 miljoonaa euroa (2022: 1,9 milj. euroa, vuonna 2022 tulosta rasitti Voimaosakeyhtiö SF:n alaskirjaus 20 milj. euroa sekä kaukolämmön vuokraverkkojen vuodesta 2012 saakka verkkoinvestoinniksi kirjattu noin 4 milj. euron erän alaskirjaus). Konsernin positiivisen tuloksen mahdollistivat edellisvuotta parempi kaukolämmön tulos ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n hyvä tulos. 

Turku Energia -konsernin liikevaihto laski merkittävästi ollen 408,4 milj. euroa (2022: 458,1 milj. euroa). Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti sähkön markkinahinnan lasku. Turku Energia -konsernin liikevoitto kasvoi edellisvuodesta ollen 24,9 miljoonaa euroa.  

Turku Energia -konsernissa liiketoimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja hyvä hallintotapa. Konserni maksoi vuodelta 2023 veroja 3,2 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Lisäksi konserni on toiminnallaan kerännyt yhteiskunnalle huomattavan määrän veroja ja maksuja, kuten arvonlisäveroja, työntekijöiden ennakonpidätysmaksuja ja sähköveroja yhteensä 80,4 milj. euroa. (80,3 milj. euroa). 

Maksamme vuosittain osinkoja omistajallemme Turun kaupungille, joka käyttää eurot alueen hyvinvointiin, kehitykseen ja palveluihin. Vuonna 2023 maksoimme osinkoa 20 milj. euroa vuoden 2022 tuloksesta. 

Investoimme hiilineutraaliin energiantuotantoon ja toimitusvarmuuteen

Konsernin varsinaiset investoinnit olivat 24,9 milj. euroa. Investoimme pääosin verkostojen siirtokyvyn sekä toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Vuonna 2023 tehtiin investointipäätös Turun Pääskyvuoren sähkökattilaan. Lisäksi investoimme edelleen osakkuusyhtiömme Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimahankkeisiin.  

Vastuullisuutta ja laatua toimittajakumppanuuksissa 

Turku Energia -konsernin hankintoja ohjaa lainsäädäntö, hyvä hallintotapa ja hyvän liiketoiminnan periaatteet. Turku Energian toimittajaverkostoon kuuluu noin 450 eri alojen avaintoimittajaa. Yhteensä toimittajia oli noin 1000. Merkittävä osa konsernin tavaran ja palvelun toimittajista toimii Turun seudulla. Vuonna 2023 materiaalien ja palveluiden ostot (sisältäen energian hankinnan) olivat yhteensä 357,0 miljoonaa euroa.  

Edellytämme urakoitsijoidemme ja toimittajiemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti. Valvomme toimittajiemme vastuullisuutta tarvittaessa auditoinneilla. Selvitämme, että sopimuskumppanimme täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteensa. Aliurakoitsijoiden osalta huomioimme kaluston vähäpäästöisyyden kilpailutuksissamme. Kehitämme jatkuvasti toimittajayhteistyötä toimittajiemme kanssa laadun varmistamiseksi ja prosessien tehostamiseksi. 

Asiakkaitamme ovat kotitaloudet, yritykset, julkiset toimijat ja taloyhtiöt. Toiminta-alueemme painottuu Varsinais-Suomeen, mutta myymme sähköä koko Suomeen. Toiminnastamme asiakkaillemme syntyvä arvo muodostuu toimitusvarmasta ja ympäristöystävällisestä sähköstä ja lämmöstä, kilpailukykyisestä hinnoittelusta ja laadusta, kattavasta tuote- ja palveluvalikoimastamme, monikanavaisesta viestinnästä ja asiointimahdollisuuksista sekä energiaan liittyvästä neuvonnasta. 

Mia_Osterberg

Vakaa ja vastuullinen taloudenpitomme synnyttää merkittävää lisäarvoa Turun seudulle tarjoten työpaikkoja ja tuoden verotuloja. Sitoutumisemme ilmastotavoitteisiin ja toimitusvarmuuteen näkyy konkreettisina investointeina puhtaaseen energiantuotantoon ja verkkoihimme.

Mia Österberg
talousjohtaja

Sponsoroinnissa korostamme ympäristövastuuta, yhteisöllisyyttä ja liikunnan iloa 

Turku Energia sponsoroi vuosittain laajasti paikallisia urheilu-, kulttuuri- sekä yhteiskunnallisia kohteita. Painotamme kohteiden valinnassa meille tärkeitä arvoja kuten ympäristövastuuta, yhteiskunnallisesti ja paikallisesti vaikuttavaa toimintaa sekä lasten ja nuorten liikkumisen tukemista. 

Sponsorointikohteitamme olivat vuonna 2023 muun muassa Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin vanhusten ystävätoiminta, Varsinais-Suomen Yrityskylä-hanke, Pidä Saaristo Siistinä ry, Paavo Nurmi Games, TPS:n jääkiekko- ja -jalkapalloseura, Raision Loimu, Aura Golf, Kaarinan Pojat eli Kaapo, Luonnonperintösäätiö ja Tuto Hockey. Vuonna 2023 sponsoroimme erilaisia kohteita noin 0,13 miljoonalla eurolla.