Vuosikertomus 2023

Ilmasto- ja ympäristöohjelma linjaa ympäristövastuutamme

Ympäristövastuutamme ohjaavat pääasiassa ympäristölupavelvoitteet sekä koko konsernia koskeva ympäristölainsäädäntö. Tärkeä vastuullisuustyökalu on myös ilmasto- ja ympäristöohjelmamme, jona päivitimme vuonna 2023 uudelle kolmivuotiskaudelle. Uusin ohjelma on jo yhdeksäs. Ilmasto- ja ympäristöohjelma koskee koko Turku Energiaa ja Turku Energia Sähköverkkoja. Ohjelma on osa ISO 14001 -sertifioitua ympäristöjärjestelmäämme. 

saaristo

Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2021–2023 toteutui erinomaisesti

Saavutimme lähes kaikki edellisen ympäristöohjelmamme tavoitteet. Erityisesti onnistuimme tavoitteissamme, jotka koskivat ilmastonmuutoksen hillintää. Onnistuimme vähentämään kaukolämmön tuotannon päästöjä ja lisäämään biopolttoaineiden osuutta TSE:n Naantalin voimalaitoksessa. Nostimme myös ei-polttavan tuotannon osuutta tavoitteiden mukaisesti. 

Omassa toiminnassamme kasvatimme muun muassa sähkö- ja hybridiautojen osuutta työautoistamme 25 prosenttiin ja otimme käyttöömme oman biodieselin tankkausaseman. 

Voit tutustua ohjelman toteutumiseen toimenpiteittäin alla olevien pudotusvalikoiden kautta: 

Edennyt suunnitelmien mukaan
Työn alla
Toteutumassa myöhemmin

Ilmasto- ja ympäristöohjelmamme päätavoitteet vuosille 2024–2026

Päätavoitteiden alle listattu alatavoitteita ja edelleen erilaisia toimenpiteitä, jotka kaikki tähtäävät päätavoitteen toteutumiseen. Toimenpiteet vaihtelevat laajoista kokonaisuuksista pienempiin, kuten oman henkilöstön toimintaan. Jokaisella toimenpiteellä on oma vastuuyksikkönsä tai -henkilönsä, aikataulu ja mittari. Toimenpiteitä ohjelmassa on 26. Ohjelman toteutumista seurataan yksiköissämme sekä konsernin johtoryhmässä.  

1. Teemme töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä hiilineutraalin Turun puolesta

  • Turun alueella myymämme, tuottamamme ja hankkimamme lämpö, jäähdytys, höyry ja sähkö tuotetaan hiilineutraalisti viimeistään vuonna 2029 
  • Tarjoamme uusiutuvasti tuotettua energiaa ja pyrimme fossiilittomaan tuotantoon 
  • Vähennämme oman henkilöstön liikkumiseen liittyviä päästöjä 
  • Kehitämme työmaiden hiilineutraaliutta 
  • Rakennamme kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja 
  • Lisäämme asiakkaiden ja sidosryhmien energiatehokkuutta ja ympäristötietoisuutta 

2. Rakennamme kestävää energiatulevaisuutta omaa toimintaamme kehittämällä ja yhdessä asiakkaidemme kanssa.

  • Varmistamme asiakkaiden ja oman toimintamme kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä 
  • Varmistamme ja kehitämme asiakkaidemme digitaalista asiointia 

3. Edistämme luonnon monimuotoisuutta

Huomioimme ja kehitämme omassa toiminnassamme luonnon monimuotoisuuden suojelua 

Tutustu ohjelmaan tarkemmin verkkosivuillamme.