Vuosikertomus 2023

Asiakkaan kokonaisvaltainen energiakumppani 

Asiakkaamme ovat strategiamme keskiössä. Tunnemme asiakkaidemme arjen ja kuljemme sen mukana – kodeissa, yrityksissä ja yhteisöissä. Palvelemme avoimesti ja ymmärrettävästi, paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja, jotka helpottavat asiakkaidemme arkea ja alentavat hiilijalanjälkeä. Huolto- ja toimitusvarmuus asiakkaillemme ovat meille ykkösasioita, ja vuonna 2023 lämmön ja sähkön toimitusvarmuudet olivat jälleen huippuluokkaa.

Iiro-Nieminen

Sähkönmyynnin asiakastyytyväisyys nousi

Sähkönmyynnin asiakastyytyväisyytemme nousi vuonna 2023. EPSI Ratingin teettämän kuluttajille suunnatun sähkön vähittäismyynnin asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan sähköalan yleinen asiakastyytyväisyys oli noussut vuoden 2022 tasosta hieman, ja myös Turku Energian rankingsijoitus nousi kuudennelta sijalta viidenneksi. Kaikissa osa-alueissa sijoituksemme oli yli toimialan keskiarvon, mutta erityisesti imagoon liittyvissä kysymyksissä asiakkaidemme arviot olivat selkeästi toimialan keskiarvoa paremmat. 

Kulutuksen ajoittaminen trendinä

Asiakkaamme säästivät energiaa vuonna 2023. Sähkönkulutus laski vuoden aikana koko maassa. Turku Energia Sähköverkot Oy:n alueella sähkönkulutus laski 0,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, vaikka sähkönhinnat palasivat lähes normaalille, energiakriisiä edeltäneelle tasolle. Yhä useampi sähkömyynnin asiakkaamme valitsi pörssisähkösopimuksen ja ajoitti kulutustaan edullisimmille tunneille. Energiaratkaisujen kuluttajamyynnissä tuotiin markkinoille Louna Nero -sähkösopimus, joka on yhdistelmä kiinteähintaisen sopimuksen turvallisuutta ja tuntihintaisen sopimuksen edullisuutta. 

Asiakaspalvelumme tuli ennätysmäärä yhteydenottoja. Asiakkaat ymmärrettävästi pohtivat, minkälainen sopimus kannattaa tehdä nykyisessä sähkömarkkinatilanteessa, jossa esimerkiksi runsas tuulienergian tarjonta alentaa sähkönhintaa ja toisaalta kylmät jaksot tai tuotantohäiriöt nostavat hinnat korkealle. Asiakkaat haluavat seurata tiiviisti sähkönkulutusta ja pörssisähkön hintaa, joten aloitimme vuonna 2023 aloittaa EnergiaOnline-palvelumme uudistusprojektin, jotta se palvelisi entistä paremmin asiakkaitamme. 

Asiakasmäärät nousussa

Asiakasmäärät kasvoivat voimakkaasti kuluttaja- ja yrityspuolella edellisvuoden tavoin myös vuonna 2023. Kuluttajapuolella aurinkopaneelien kysyntä hiljeni kuitenkin sähkön markkinahinnan alentuessa ja toisaalta korkojen noustessa. Sähköautojen latausratkaisujen kysyntä puolestaan nousi sähkö- ja hybridiautojen määrän lisääntyessä. Vastuullisuus, energiansäästö, kestävä kehitys ja uusiutuva energia korostuivat asiakkaiden valinnoissa edelleen vuonna 2023. Yritysasiakkaat investoivat edelleen aurinkosähköön. Energianhallinnan ja vastuullisuusraportoinnin palvelumme Enerkey herätti runsaasti kiinnostusta yritysasiakkaissa, etenkin yrityksissä, jotka ovat EU:n kestävyysraportointidirektiivin piirissä. 

Uudet kaukolämmön Ekotakuu-tuotteet

Tarjoamme asiakkaillemme älykkäitä energiaratkaisuja sekä hiilineutraalia ja paikallista energiaa. Kaukolämpömme ja tuotettiin vuonna 2023 jo 87-prosenttisesti uusiutuvalla energialla. Uudistimme myös kaukolämmön Ekotakuu-lisäpalvelumme ja Ekotakuu Bio- ja Ekotakuu Kakola -palveluillamme. Lisäpalveluilla asiakkaamme saavat 100-prosenttisesti uusiutuvaa kaukolämpöä. Ekotakuu Kakola -lisäpalvelun kaukolämpö tuotetaan Kakolassa puhdistetun jäteveden hukkalämmöstä. Ekotakuu Bion uusituiva kaukolämpöä tuotetaan puolestaan puupohjaisilla polttoaineilla kuten pelletillä, sahanpurulla ja metsätähdehakkeella. Uudet tuotteet tulivat myyntiin tammikuussa 2024. 

Energiatehokkuuspalveluita kaukolämpöasiakkaille

Kehitämme kaukolämpöasiakkaillemme jatkuvasti uusia hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Kehitimme vuonna 2022 palvelukonseptin, jossa kaukolämpölaskua voi pienentää korvaamalla osa kulutuksesta hukkalämmöllä. Taloyhtiö saa poistoilman lämmön talteenottoon tarvittavan laitteiston leasing-periaatteella. Palvelukonseptia testattiin ensin käytännössä 64 asunnon taloyhtiössä ja vuonna 2023 se otettiin käyttöön. Sopimukseen kuuluu laitteiston toimittaminen, asentaminen, ylläpito ja huolto. Pilotoimme myös erilaisia olosuhdepalveluja, jotka mahdollistavat taloyhtiöille kysyntäjoustoa sekä tilakohtaista olosuhteiden säätöä ja seurantaa.

Järjestämme vuosittain Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kanssa Energiafiksuin taloyhtiö -kilpailun Turun alueen taloyhtiöille. Vuonna 2023 palkinnon voitti turkulainen taloyhtiö As Oy Kivenhakkaajankatu 1.

Asiakaslähtöistä viestintää ja etuja

Vuonna 2022 tehostimme erityisesti energiatehokkuuteen liittyvää monikanavaista viestintää ja jatkoimme tätä työtä vuonna 2023. Osallistuimme toista kertaa valtakunnalliseen Motivan käynnistämään Astetta alemmas -kampanjaan. Pyrimme tehokkaalla viestinnällä myös tasamaan asiakaspalveluun kohdistunutta painetta. 

Uudistimme verkkosivumme erityisesti käytettävyys edellä. Kuuntelimme uudistuksessa käyttäjien tarpeita ja mielipiteitä asiakashaastatteluiden avulla. Päivitimme myös Valopilkku-asiakaslehtemme konseptin. Teemme edelleen paperista lehteä, sillä se on ollut lukijatutkimuksissa erittäin suosittu ja pidetty lukupaketti.  

Kotitaloudet ja yritykset saavat meiltä energiatehokkuusneuvontaa ja -palveluita. Autamme yrityksiä hiilineutraaliustavoitteissa sekä saavuttamaan kustannussäästöjä energiatehokkuudella.   

Eturinki-kanta-asiakasohjelman käyttäjämäärä kasvoi edelleen vuonna 2023, ja asiakkaiden positiivinen palaute kannustaa meitä kehittämään kokonaisuutta yhä monipuolisemmaksi. Ohjelmassa on kymmeniä etuja tuotteista tai palveluista paikallisilta yrityksiltä sekä verkkokaupoista.

Tapahtumia asiakkaille ja turunseutulaisille

Turku Energian kaukolämpö tarjosi asiakkailleen ja turunseutulaisille perinteisen Pulikointipäivän 22.10.2023 kolmessa uimahallissa: Turussa Impivaarassa, Kaarinan uimahallissa ja Raision Ulpukassa. Päivän avulla kerrottiin uimahallitikin lämmittävästä ekologisesta kaukolämmöstä, tarjottiin ilmaiset uinnit ja hauskaa oheistapahtumaa. Suositussa tapahtumassa vieraili lähes 3700 uimaria. 

Järjestimme myös lukuisia erilaisia tapahtumia yritys- ja taloyhtiöasiakkaillemme sekä webinaareja palvelutuotteistamme kuluttaja-asiakkaille.