Vuosikertomus 2023

Kohti kestävää tulevaisuutta

Turku Energian perustehtävänä on toimia luotettavana kumppanina kaikissa asiakkaidemme energiaratkaisuissa. Tehtävänämme on varmistaa häiriötön ja toimitusvarma sähkön ja lämmön tuotanto ja jakelu asiakkaillemme kilpailukykyisillä hinnoilla samalla huomioiden ympäristötavoitteemme.

Olemme sitoutuneet Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Tämä edellyttää investointeja hiilineutraalin ja uusiutuvan energian lisäämiseen, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuuden lisäämistä ja ympäristövaikutusten minimointia yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Juho-Vennamo
Strategia kuvitus-01

Strategia

Henkilöstö on tärkein pääomamme. Lähtökohtanamme on tasa-arvoa, monimuotoisuutta, turvallisuutta ja avointa keskusteluilmapiiriä tukeva työympäristö ja -yhteisö.

Keskeisinä tavoitteinamme on uudistaa toimintaamme vastuullisesti, toimia tuloksellisesti ja varmistaa, että meillä on tyytyväisimmät asiakkaat.  Tavoitteemme saavutamme kehittämällä osaamistamme ja toimintamallejamme muuttuvassa energiatoimialan ympäristössä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Jatkamme edelleen lämmön- ja sähköntuotannon kehittämistä kohti hiilineutraaliutta. Kehitämme tuotetarjoamaamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita, myös asiakaspalveluamme edelleen kehittäen. Edistämme vastuullisuuttamme arvoketjumme huomioiden.

Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas."

 

 

Arvomme ovat: 

ikonit-sydan

Läheisyys

Tunnemme asiakkaidemme arjen ja kuljemme sen mukana – kodeissa, yrityksissä ja yhteisöissä. Palvelemme avoimesti ja ymmärrettävästi, paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Käymme yhteiskunnallista vuoropuhelua, ja olemme sekä Turku Energian että uudistuvan energia-alan lähettiläitä. Olemme joukkue, jonka menestys perustuu keskinäiseen vuorovaikutukseen, kannustamiseen ja ammattiylpeyteen.

Meille läheisyys on myös arkea parantavia energiaratkaisuja ja toimitusvarmuutta. Meihin voit luottaa − luotamme myös toisiimme.

ecology

Vastuullisuus

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä. Olemme sitoutuneet johtamaan ja kehittämään liiketoimintaamme vastuullisesti.

Vastuullisuus on meille päivittäisen tekemisen, johtamisen ja riskienhallinnan keskiössä. Yritysvastuu kattaa meillä koko arvoketjun, hankinnasta ja tuotannosta jakeluun sekä asiakkaiden energian loppukäyttöön.

ikonit-forward

Uudistuminen

Uskomme uteliaisuuteen, uuden oppimiseen ja kokeiluihin, yhdessä asiakkaiden kanssa. Uudet toimintatavat, tuotteet ja palvelut innostavat meitä ja parantavat samalla asiakkaidemme arkea.

Uskallamme myös keskustella ja ottaa kantaa energia-alaa ja asiakkaiden arkea koskeviin kysymyksiin. Erottaudumme rohkeasti ja oivaltavasti.