Vuosikertomus 2023

Turku Energia -konsernin tilinpäätös ja avainluvut

Voit ladata alla olevasta linkistä Turku Energian hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023.

 

turkuenergia_vuosikertomus_paakuva
Konsernin avainluvut 2023 2022 2021 2020 2019
Liikevaihto, milj. euroa 408,4 458,1 333,2 253 276,8
Liikevoitto, milj. euroa 24,9 1,9 22,4 21,7 18,5
prosentteina liikevaihdosta 6,1 0,4 6,7 8,6 6,7
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa 29,3 11,9 37,4 29,7 23,3
Tilikauden tulos, milj. euroa 24,4 8,1 31,3 26 20,1
Taseen loppusumma, milj. euroa 445,2 553,4 470,6 383,7 376,7
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 29,9 29,2 27 25 16
prosentteina liikevaihdosta 7,3 6,4 8,1 9,9 5,8
Pysyvät vastaavat, milj. euroa 304,4 300 308,3 301,1 287,8
Vaihto-omaisuus, milj. euroa 4,2 4,4 2,6 2,1 2,4
Saamiset, milj. euroa 110,2 131,4 75,2 60,4 54,7
Rahat ja pankkisaamiset, milj. euroa 26,4 117,5 84,5 20 31,8
Oma pääoma, milj. euroa 166,5 162,1 174 162,7 156,7
Oman pääoman tuotto ROE, prosenttia 14,8 4,8 19,6 16,3 12,9
Sijoitetun pääoman tuotto ROI, prosenttia 7,8 5,8 14,6 12,3 10
Gearing, prosenttia 58,9 60,5 56,3 60,2 63,9
Omavaraisuusaste, prosenttia 37,4 29,3 34,6 42,4 41,6
Osinko yhteensä, milj. euroa 20 29 20 20 18
Henkilökunta keskimäärin 332 328 329 338 339