Vuosikertomus 2023

Vastuullisuusraportti 2023

Vastuullisuus merkitsee meille tekoja. Osallistumme aktiivisesti Turun seudun elämään ja olemme osa turunseutulaisten arkea. Edistämme koko seutukunnan hyvinvointia. Tehtävämme on varmistaa häiriötön ja toimitusvarma sähkön ja lämmön tuotanto sekä jakelu asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet Turun kaupungin hiilineutraaliin tavoitteeseen vuodelle 2029 ja autamme myös asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään. Pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta

 

Puut
Turku-kesa

Ympäristövastuu

Panostamme hiilineutraalin ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen, päästöjen vähentämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen ja ympäristövaikutusten minimointiin. Huomioimme luonnon monimuotoisuuden toiminnassamme ja arvoketjuissamme. Olemme selvillä toimintaamme liittyvistä ympäristövaikutuksista sekä riskeistä ja sitoudumme ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.

Olemme sitoutuneet kehittämään energia-alaa, toimimaan alan edelläkävijänä ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Meidän tehtävämme on toimia niin, että asiakkaidemme hiilijalanjälki pienenee.

 

Ihmiset ja turvallisuus

Oma henkilöstö on Turku Energian liiketoiminnan kehittymiselle ja jatkuvuudelle tärkein pääoma. Työyhteisönä olemme tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja erilaisia ihmisiä arvostava. Tavoitteenamme on tarjota työntekijöillemme terveellinen ja turvallinen työ sekä työympäristö. Kehitämme ja seuraamme jatkuvasti henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota.

 

Tuotantopalvelut_Luolavuori_2020-46
Turku_Energia_11

Talous ja yhteiskunta

Vakaa ja vastuullinen taloudenpitomme synnyttää merkittävää lisäarvoa Turun seudulle tarjoten työpaikkoja ja tuoden verotuloja. Sitoutumisemme ilmastotavoitteisiin ja toimitusvarmuuteen näkyy konkreettisina investointeina puhtaaseen energiantuotantoon ja verkkoihimme.

Vastuullinen talous on koko liiketoiminnan perusta ja mahdollistaa vastuun kantamisen kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Työllistämme noin 330 henkilöä vuosittain ja tuomme myös tätä kautta verotuloja ja hyvinvointia Turun seudulle.