Vuosikertomus 2023

Våra nyckelindikationer

 

Omsättning

408,4 

mn euro

Rörelsevinst

24,9

mn euro

Investeringar

24,9

mn euro

euro

20 Mn euro

dividender

ecology

87 %

AV FJÄRRVÄRMEN PRODUCERAD MED FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

cloud

84 %

LÄGRE CO2-UTSLÄPP JÄMFÖRT MED 2014

network

332

ANSTÄLLDA

hourglass

10 min 14 s

ELAVBROTTETS LÄNGD

Electric-Plug

103 705

ANVÄNDNINGSPLATS FÖR EL

secure-shield

99,99 %

LEVERANSSÄKERHET FÖR FJÄRRVÄRME

heating

200 000

SLUTANVÄNDARE AV FJÄRRVÄRME

kaukojaahdytys-b

139

SLUTANVÄNDARE AV FJÄRRKYLA

euro

1 905 GWh

försäljning av fjärrvärme

network

7,1

Arbetsolycksfrekvens

Electric-Plug

1 542 GWh

elöverföringen

Avkastning på investeringar

7,8 %

Avkastning på eget kapital

14,8 %

Självförsörjningsgrad

37,4 %