Vuosikertomus 2023

Vuoden 2023 keskeiset tapahtumat

Tutustu vuoden tärkeimpiin saavutuksiimme, tuloksiimme, hankkeisiimme ja tapahtumiimme.
turkuenergia_vuosikertomus_paakuva
Kaukolampo

Kaukolämmön päästöt vähenivät entisestään

Myymämme kaukolämmön päästöt laskivat edelleen vuonna 2023. Ominaispäästöt ovat laskeneet jopa noin 84 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Vuonna 2023 Kaukolämmön tuotannosta jo 87 prosenttia oli tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Hieman yli 30 prosenttia kaukolämmöstä tuotettiin ei polttavalla -tekniikalla eli muun muassa lämpöpumpuilla, sähkökattilalla ja savukaasupesureilla. Vuonna 2023 kaukolämmön ominaispäästöt Turun seudulla olivat 38 kg CO2/MWh myytyä energiaa kohden ja ne laskivat 37 prosenttia vuodesta 2022.

Sähkökattilalla lisää uusiutuvaa energiantuotantoa 

Teimme kaukolämmön investointipäätöksen sähkökattilaan, joka rakennetaan Turkuun Pääskyvuoreen sähköaseman yhteyteen. Investointi tukee Turku Energian tavoitteita siirtyä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvaa energiantuotantoa. Sähkökattilan arvioitu valmistumisaika on vuoden 2026 alussa.

Valmistuessaan sähkökattila korvaa kaukolämmön polttavaa tuotantoa ja fossiilisia polttoaineita, vähentää tuontipolttoaineiden osuutta sekä hyödyntää sähkön edullisia tunteja kaukolämmöntuotannossa. Rakennettavan sähkökattilan lämpöteho on 50 megawattia. Se korvaa vuosittain öljyllä, pelletillä ja edullisen sähkön aikana myös muilla polttoaineilla tuotettua lämpöä noin 5000 omakotitalon lämmityksen verran vuodessa. 

Turku-talot
Turku_Energia_11

Hiilineutraalius, energiakumppanuus ja vastuullisuus strategiamme ytimessä

Päivitimme strategiamme vuosille 2024–2026. Strategian keskiössä on edelleen hiilineutraalin energiantuotannon tavoite vuoteen 2029 mennessä, kumppanuus asiakkaiden energiaratkaisuissa, uudistuminen, vastuullisuus, tyytyväisimmät asiakkaat sekä tuloksellinen liiketoiminta. Turku Energian arvoista ympäristöystävällisyys päivittyi vastuullisuudeksi.  

Savukaasupesuri vähentää päästöjä 

Turku Energia otti käyttöön loppukesällä 2023 savukaasupesurin Artukaisten höyryntuotantolaitoksessa. Savukaasupesurin avulla vähennetään tuotantolaitoksessa käytettävän polttoaineen määrää, kun kosteista savukaasuista saadaan talteen muuten hukkaan menevä lämpöenergia. Savukaasuista saadaan talteen 3 MW kaukolämpöä. Tämä energiamäärä vastaa noin tuhannen omakotitalon vuotuista energiankulutusta. 

Artukainen_netti
Iiro-Nieminen

Asiakastyytyväisyys nousussa

Sähkön kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä Turku Energiaan selvitettiin jälleen vuoden 2023 lopulla EPSI Ratingin toteuttamassa tutkimuksessa. Koko energia-alan asiakastyytyväisyys on tutkimuksen mukaan noussut ja palautumassa takaisin energiakriisiä edeltävälle tasolle. Kokonaistuloksissa sijoituksemme nousi edellisvuodesta. Kaikissa tutkimuksessa mitatuissa osa-alueissa Turku Energian sijoitus oli yli toimialan keskiarvon. Erityisesti imagoon liittyvissä kysymyksissä asiakkaiden arviot Turku Energiasta olivat selkeästi toimialan keskiarvoa paremmat.

Johtamislupauksemme kannustavat oppimaan ja onnistumaan yhdessä 

Käynnistimme keväällä 2023 JOPE-projektin, jonka tavoitteena oli luoda yhtenäiset, Turku Energian strategiaa ja arvoja tukevat johtamislupaukset. Lopputuloksena saimme vahvat ja käytännönläheiset johtamislupaukset koko henkilöstöllemme. Esihenkilöiden lisäksi jokainen voi soveltaa lupauksia oman työnsä johtamiseen ja tiimissä toimimiseen. Johtamislupauksemme tiivistyvät neljään kiteytykseen: Kohtaamme ja kuuntelemme herkällä korvalla, osoitamme arvostusta ja luottamusta, toimimme oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti sekä onnistumme ja opimme yhdessä. 

henkilosto_turvallisuus_IMG_7797
Turku-kesa

Ympäristövastuutyö jatkuu 

Ilmasto- ja ympäristöohjelmamme vuosille 2021–2023 tuli päätökseen ja saavutimme pääosin siinä asetetut tavoitteet. Päivitimme ohjelmamme vuosille 2024–2026. Siihen sisältyy 26 erilaista toimenpidettä, joilla tähdätään muun muassa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen, kestävän energiatulevaisuuden rakentamiseen asiakkaidemme kanssa ja biodiversiteetin edistämiseen. Lue lisää Ilmasto- ja ympäristöohjelmastamme. 

Pulikointipäivänä ilmaiset uinnit

Lokakuussa vietimme jälleen perinteistä Pulikointipäivää Impivaarassa, Kaarinan uimahallissa ja Raision Ulpukassa. Turku Energian kaukolämpö tarjoaa vuosittaisena Pulikointipäivänä ilmaiset uinnit. Hauskan uintipäivän lisäksi haluamme nostaa esiin ekologista kaukolämpöä, jolla myös uimahallien vedet lämpiävät.

Tapahtuma veti jälleen runsaasti kaikenikäisiä pulikoijia uimahalleihin. Tarjolla oli myös erilaista ohjelmaa. Omaa henkilöstöämme oli mukana tapaamassa ihmisiä.

pulikointi
IMG_0733

Erinomaista toimitusvarmuutta

Toimitusvarmuutemme oli myös vuonna 2023 erittäin hyvällä tasolla. Lämmön toimitusvarmuus oli 99,99 prosenttia. Keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysaika nousi viime vuodesta ollen 10 minuuttia 17 sekuntia. Suurin osa asiakkaistamme ei kuitenkaan kokenut sähkökatkoja lainkaan.

Mukana Turun ilmastojoukkueessa – ilmastosopimus allekirjoitettiin 2023

Allekirjoitimme Turun kaupungin ilmastosopimuksen marraskuussa 2023 ja vahvistimme sen kautta sitoumustamme Hiilineutraali Turku 2029 -tavoitteen saavuttamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Sopimuksen myötä sitouduimme myös viestimään ilmastoteoistamme, toimimaan ilmastotyön esikuvana sekä osallistumaan Turun ilmastojoukkueen toimintaan. Hiilineutraali Turku 2029 -tavoite on ohjannut niin strategisella kuin käytännön tasolla Turku Energian ympäristö- ja ilmastotyötä jo pitkään ennen ilmastosopimustakin.

Turku-ylhaalta